Chính sách thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

  • Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
  • Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản công ty chúng tôi

Thông tin tài khoản:

  • Số tài khoản: 26010000712665
  • Ngâng hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình
  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và hợp tác quốc tế THANHMAIHSK

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ số điện thoại và khóa học đăng ký