Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Huệ

Học Vị:

  • Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc, ĐHNN ĐHQGHN
  • Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội

Chức Vụ:

  • Giảng Viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thủ đô Hà Nội

Tính cách: trách nhiệm với công việc, nhiệt tình, gẫn gũi.

Cô Thanh Huệ là một người dạy rất kỹ, dễ hiểu, cô rất tận tình với học viên, bất kỳ vấn đề gì học viên đưa ra đều được cô giải đáp đầy đủ. Cô là người tỉ mỉ, kĩ lưỡng nên rất hay được nhờ kiểm tra sách dịch. Cô đam mê nghiên cứu và say mê với nghề. Cô rất tình cảm, thương học viên và nhân viên cô còn đề nghị đưa chị Thảo Nhung về nhà