Giảng viên Tiến sĩ Xuân Nhật

Tiến sĩ Xuân Nhật
Giảng viên Tiến sĩ Xuân Nhật
Giảng viên Tiến sĩ Xuân Nhật

Học hàm – Học vị

  • NCS Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý công, Đại học Thanh Hoa
  • Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử kiến trúc, Đại học Thanh Hoa
  • Cử nhân ngành Kiến trúc, Đại học Thanh Hoa

Nơi công tác: 

  • 2018 – Nay Giảng viên hoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc
  • 2014 – 2018: Cán bộ viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á
  • 2013 – 2014: Giảng viên khoa Chính sách công, HV Chính sách và Phát triển
  • 2007 – 2013: Cán bộ viện nghiên cứu phát triển giáo dục và đào tạo hướng nghiệp Đông Nam Á
  • 2006 – 2007: Cán bộ khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Thầy Xuân Nhật có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học lớn: Đại học Kiến trúc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển.

Ngoài ra, Thầy cũng là  tác giả, đồng tác giả, dịch giả của hàng chục cuốn sách và dự án nghiên cứu có giá trị. Với phương pháp giảng dạy dí dỏm, sinh động với vốn hiểu biết cùng trải nghiệm thực tế nhiều năm tại TQ, Thầy Xuân Nhật được đông đảo các bạn học viên yêu mến và an tâm học tập trên mỗi giờ dạy của thầy!