New HSK3 khác gì với HSK3 cũ?

New HSK3 khác gì với HSK3 cũ? Tiêu chuẩn New HSK 9 cấp sắp được áp dụng trong thời gian tới. Với hệ thống 9 bậc mới, New HSK đã có nhiều sự thay đổi so với HSK 6 cấp. Mỗi bậc HSK đều gia tăng về kiến thức và đòi hỏi thêm những kỹ năng mới như viết tay chữ Hán, dịch… New HSK 3 nằm ở mức sơ cấp và có sự khác biệt lớn so với HSK 3. Cùng Thanhmaihsk tìm hiểu New HSK3 khác gì với HSK3 cũ nhé!

New HSK3 khác gì với HSK3 cũ?

HSK 3 trong hệ thống HSK 6 bậc?

HSK 3 kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Trung của thí sinh, tương ứng với Cấp độ 3 của Thang điểm Năng lực Tiếng Trung dành cho Sinh viên Quốc tế và Cấp độ B1 của Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEF).

Đạt HSK 3 bạn có thể sử dụng tiếng Trung để hoàn thành các công việc giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, học tập, công việc, … và có thể giải quyết hầu hết các công việc giao tiếp gặp phải khi đi du lịch Trung Quốc.

HSK 3 chủ yếu dành cho những thí sinh đã nắm vững 600 từ thông dụng nhất và kiến ​​thức ngữ pháp liên quan.

New HSK 3 trong hệ thống New HSK 3 cấp 9 bậc

Đạt New HSK 3 người học có thể giao tiếp và hoàn thành các tương tác xã hội hàng ngày về các chủ đề cơ bản như cuộc sống hàng ngày, học tập và công việc, du lịch, các khóa học, giải trí, lễ hội và phong tục, giáo dục, nghề nghiệp, v.v.

Yêu cầu của New HSK bao gồm:

Âm tiết Ký tự Ngữ vựng Văn phạm Chữ viết tay
Tổng cộng 608 900 2245 210 300 ≥20 ký tự mỗi phút
Mới 140 300 973 81 100

Trong đó yêu cầu riêng của từng kỹ năng:

Kỹ năng nghe: Nghe – hiểu bài nói hoặc hội thoại hàng ngày (≤300 từ) dựa trên các câu đơn dài và câu ghép đơn giản gần với tốc độ nói bình thường.

Kỹ năng nói: Phát âm chuẩn và sử dụng từ vựng và ngữ pháp của New HSK 3 để tương tác và nói về các chủ đề khác nhau. Có thể giao tiếp hoặc thảo luận với các câu tương đối phức tạp.

Kỹ năng đọc: Có thể đọc các âm tiết, ký tự và từ vựng được yêu cầu. Hiểu văn bản (≤300 ký tự) về các chủ đề bắt buộc. Hiểu các câu ghép đơn giản, ý nghĩa chung và các chi tiết của văn bản tường thuật và tài liệu minh họa, hiểu nghĩa các từ mới trong từ điển, đồng thời có khả năng đọc lướt.

Kỹ năng viết: Nắm vững 300 ký tự từ danh sách chữ viết tay được yêu cầu. Viết các ký tự một cách chính xác với tốc độ viết tay ít nhất 20 ký tự mỗi phút. Có thể viết email, thông báo … trong thời gian quy định. (≥200 ký tự)

Dựa vào yêu cầu mới của New HSK 3 có thể thấy New HSK 3 khó hơn rất nhiều so với HSK 3 cũ về tất cả mọi yếu tố. Với sự thay đổi này sẽ là cú hick để tiếng Trung ngày càng tiệm cần với tiêu chuẩn quốc tế. Giá trị của người học và các chứng nhận liên quan sẽ được nâng cao hơn.

Càng khó để đạt được thì khi đạt được sẽ càng có giá trị cao.

Bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi này! Thanhmaihsk đã sẵn sàng với các lớp học tiếng Trung theo tiêu chuẩn đầu ra New HSK.

Đăng ký ngay để được học và đón đầu tương lai nhé!