Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 5/2021 cơ sở Quận 1

Lịch học tiếng Trung tại Quận 1

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 05/2021 tại THANHMAIHSK cơ sở Quận 1 – Hồ Chí Minh đã có. Xem ngay để tìm kiếm lớp học phù hợp với nhu cầu và thời gian của bạn nhé !

 • Địa chỉ Cơ sở: 18Bis/3A Nguyễn Thị Minh Khai Phường Đakao Quận 1  – TP. HCM
 • Hotline: 028.668.19261 hoặc 091.450.6828
Lịch học tiếng Trung tại Quận 1
Lịch học tiếng Trung tại Quận 1

👉 Lịch khai giảng lớp học Tiếng Trung Trực Tuyến

1. Lớp cơ bản 1 (ST1)

 • Đối tượng học: Dành cho người mới bắt đầu
 • Đầu ra: HSK2
 • Nội dung học: Lớp chú trọng nghe nói, thực hành cùng từ vựng update mới nhất. Học theo giáo trình mới
 • Thời lượng: 25 Buổi

LỚP BUỔI TỐI

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
04/05/2021 19h00 – 21h00 3 – 5 – CN
12/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6
23/05/2021 19h00 – 21h00 3 – 5 – CN
31/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6

2. Lớp cơ bản 2 (ST2)

 • Đối tượng học: Dành cho các bạn học xong cơ bản 1 hoặc đầu vào tương đương HSK2
 • Đầu ra: HSK3
 • Nội dung học: Lớp chú trọng thực hành, nghe nói
 • Thời lượng: 25 buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
14/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6
25/05/2021 19h00 – 21h00 3 – 5 – CN

3. Lớp tiếng Trung tích hợp (MST1)

 • Đối tượng học: Dành cho người mới bắt đầu
 • Đầu ra: HSK3
 • Thời lượng: 40 buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
16/05/2021 19h00 – 21h00 3 – 5 – CN
26/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6

4. Lớp tiếng Trung tích hợp 2 (MST2)

 • Đối tượng học: đạt trình độ tương đương HSK3 trở lên hoặc đã học hết 3 quyển trong bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển
 • Đầu ra: HSK 4, HSKK trung cấp
 • Thời lương: 40 buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
13/05/2021 19h00 – 21h00 3 – 5 – CN
28/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6

5. Lớp cơ bản 3 (MST3)

 • Đối tượng học: Dành cho các bạn học xong cơ bản 2 hoặc đầu vào tương đương HSK 4
 • Đầu ra: HSK5
 • Thời lượng: 36 Buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
03/05/2021 19h00 – 21h30 2 – 4 – 6
23/05/2021 19h00 – 21h30 3 – 5 – CN

6. Luyện thi tiền HSK 6

 • Đầu ra: HSK 6
 • Thời lượng: 30 buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
28/05/2021 19h00 – 21h30 2 – 4 – 6

7. Lớp luyện thi HSKK trung cấp

 • Thời lượng: 20 buổi
 • Mục tiệu khóa học: 70+
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
19/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6

8. Lớp luyện thi HSKK cao cấp

 • Thời lượng: 20 buổi
 • Mục tiệu khóa học: 70+
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
07/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6
31/05/2021 19h00 – 21h00 2 – 4 – 6

👉 Lịch khai giảng lớp học Tiếng Trung Offline

1. Lớp tiếng trung cơ bản 1 (ST1)

 • Đầu ra: HSK2, chú trọng thực hành nghe – nói

LỚP BUỔI SÁNG

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
22/05/2021 9h30 – 11h45 T7 – CN

LỚP BUỔI TỐI

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
07/05/2021 18h30 – 20h45 2 – 4 – 6
20/05/2021 18h30 – 20h45 3 – 5 – CN
31/05/2021 18h30 – 20h45 2 – 4 – 6

2. Lớp học Tiếng Trung Tích Hợp (MST1)

 • Đầu ra: HSK3
 • Thời lượng: 40 Buổi

LỚP BUỔI TỐI

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
13/05/2021 18h30 – 20h45 3 – 5 – CN
28/05/2021 18h30 – 20h45 2 – 4 – 6

3. Lớp tiếng trung cơ bản 2 (ST2)

 • Đầu ra: HSK3
 • Thời lượng: 25 Buổi

LỊCH BUỔI SÁNG

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
29/05/2021 9h30 – 11h45 T7 – CN

LỊCH BUỔI TỐI

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
14/05/2021 18h30 – 20h45 2 – 4 – 6
27/05/2021 18h30 – 20h45 3 – 5 – CN

4. Lớp Tiếng Trung Tích hợp (MST2)

 • Đầu ra: HSK4
 • Thời lượng: 40 Buổi

LỚP BUỔI TỐI

Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
19/05/2021 18h30 – 20h45 2 – 4 – 6

5. Lớp học Tiếng Trung Tích Hợp MST3

 • Nội dung học: Lớp chú trọng thực hành, nghe nói
 • Thời lượng: 36 Buổi 
 • Đầu ra: HSK5
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
12/05/2021 18h15 – 20h45 2 – 4 – 6
31/05/2021 18h15 – 20h45 2 – 4 – 6

6. Lớp luyện thi HSK 6

 • Đầu ra: HSK6 điểm cao
 • Thời lượng: 30 buổi
Ngày khai giảng Thời gian Lịch học
08/05/2021 14h00 – 16h00 T7 – CN

CÁCH THỨC LIÊN HỆ – ĐĂNG KÝ HỌC

Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm THANHMAIHSK

 • Địa chỉ Cơ sở: 18Bis/3A Nguyễn Thị Minh Khai Phường Đakao Quận 1  – TP. HCM
 • Hotline: 028.668.19261 hoặc 091.450.6828

Đăng ký online – Chuyển khoản

Chuyển khoản qua Momo

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY